In your language

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvernpolitikk

QQFS respekterer respondentens rettigheter

1 Vi lover å beskytte din rett til personvern og behandle all informasjon du gir oss, konfidensielt.

2 Informasjonen du gir oss, vil bare bli brukt til forskningsformål.

3 Vi kommer ikke til å videreformidle dine personlige opplysninger til noen tredjepart uten din tillatelse.

4 Vi vil aldri prøve å selge deg noe, og vi kommer aldri til å selge dine personlige data til noen. Det er ikke slik vi arbeider. Vi er ikke telefonselgere og arbeider ikke med direkte markedsføring. Vi er markedsundersøkere og kun interesserte i dine meninger og din atferd.

5 Dine beslutninger om å delta i en studie, besvare spesifikke spørsmål, eller avbryte deltakelsen, vil bli respektert uten videre spørsmål.

 

Din rett til personvern er viktig for oss

Markeds-, spørre- og opinionsundersøkelser har en viktig funksjon for samfunnet. Bedrifter og myndigheter fatter bedre beslutninger når de kan basere dem på spørreundersøkelser. Når du deltar i en spørreundersøkelse, hjelper dine meninger bedrifter å utvikle bedre produkter, forbedre eksisterende produkter og forbedre sin kundeservice. Politiske organisasjoner og myndigheter benytter seg også av spørreundersøkelser under arbeid med å utvikle lover eller retningslinjer som allmennheten ønsker eller behøver.

Når du deltar i en undersøkelse som gjennomføres av vårt firma, kan du være sikker på at vi tar hensyn til din rett til personvern. I sjeldne tilfeller, kan det hende at vi tar kontakt med deg igjen for å bekrefte dine svar. Vi vil aldri utgi oss for å være noe annet eller ha andre hensikter.

Vi har utviklet strenge standarder for personvern. Disse er beskrevet i detalj i vår personvernpolitikk. QQFS er medlem i ESOMAR, en global organisasjon som arbeider for bedre forskning om markeder, forbrukere og samfunn.

ESOMAR fastsetter yrkesstandarder som vårt firma overholder, og som også tar vare på din rett til personvern.

Hvis du har spørsmål om personvern eller ønsker mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud via e-post (privacy@qqfs.com), telefon (+46 313559000) eller post (QQFS AB, Att: Personvernombud, J A Wettergrens Gata 5, 421 30 Västra Frölunda, Sweden).

 

Personvernpolitikk

1. Informasjonen vi samler inn

Når QQFS gjennomfører undersøkelser, er vi tydelig identifisert i invitasjoner og spørreskjemaer, og vi forklarer årsaken til at vi tar kontakt.

 

Når vi kontakter deg, gjør vi det vanligvis av en av disse grunnene:

1. For å invitere deg til å delta i en spørreundersøkelse;

2. For å gjennomføre et markedsundersøkelsesintervju med deg;

3. For å bekrefte svarene du oppga i en undersøkelse vi nylig gjennomførte;

4. For å oppdatere oss og sikre at opplysningene vi har om deg, stemmer.

 

Av og til kan det hende at vi kontakter deg i følgende anledninger:

1. For å informere deg om ditt honorar;

2. For å be om tillatelse til å bruke din personlige informasjon i forbindelse med et formål, som du ikke ble opplyst om da vi først samlet inn dine personlige opplysninger.

3. For å oppdatere oss og sikre at opplysningene vi har om deg, stemmer.

 

Når du deltar i våre undersøkelser, kan det hende at vi spør deg om dine personlige oppfatninger, samt stiller demografiske spørsmål, f.eks. om alder eller om husstanden din. Du har til enhver tid rett til å nekte å besvare enkeltspørsmål eller avbryte deltakelsen i en studie. Om du melder deg på i undersøkelsespanelet på nettsiden vår, kan du til enhver tid trekke deg fra deltakelse på telefon +46 31 355 90 00 eller per e-post til unsubscribe@qqfs.com.

Vi inviterer aldri bevisst barn under 16 år til å delta i undersøkelser uten først å forsikre oss om at vi har foreldrenes uttrykkelige tillatelse.

 

2. Konfidensialitet gjeldende svar på undersøkelser samt kontaktinformasjon

Vi sammenstiller dine svar på våre undersøkelser med svarene fra alle andre som deltar, og rapporterer svarene i samlet form til vår oppdragsgiver. Vi vil aldri rapportere dine individuelle svar på undersøkelser, med unntak av som forklart nedenfor.

Dine svar kan bli samlet, lagret eller behandlet av våre tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører, både i og utenfor Sverige. De er bundet av et kontrakt som forplikter dem til å holde all informasjon konfidensiell, dvs. informasjonen de selv samler inn og deler med oss samt informasjonen vi samler inn og deler med dem. De er forpliktet til å beskytte informasjonen i henhold til sikkerhetsstandarder og -prosedyrer som motsvarer våre egne.

I tillegg til å behandle dine svar konfidensielt, vil vi aldri selge, dele, leie ut eller på noen måte med vilje videreformidle ditt navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse til våre kunder, andre markedsundersøkelsesfirmaer, selskaper som arbeider med direkte markedsføring eller noen andre.

 

De eneste unntakene, der vi kan videreformidle personlig informasjon eller svar på undersøkelser til en tredjepart, er følgende:

1. Ditt ønske om eller samtykke til å dele din identifiserende informasjon og individuelle svar med en tredjepart for et spesifikt formål;

2. I henhold til ESOMARs retningslinjer videreformidler vi dine svar til en tredjepart som er forpliktet til å holde denne informasjonen konfidensiell og kun bruke det til forskning eller statistiske formål, i henhold til kontrakt;

3. I sjeldne, men mulige, tilfeller dersom det er krav om at informasjon videreformidles i forbindelse med juridiske eller andre myndighetskrav, stevninger, rettslig bevisførsel, domstolsbeslutninger eller lignende rettslige eller lovpålagte krav.

 

3. Bruk av informasjonskapsler (cookies), loggfiler og annen teknologi

Informasjonskapsler, eller såkalte cookies, er små tekstfiler med en numerisk bruker-ID som sendes fra en nettside og lagres i din nettleser. Disse inneholder informasjon om nettlesingen din på siden. Våre kunder, samarbeidspartnere og vi selv bruker informasjonskapsler på nettsidene for undersøkelsene våre for at du skal få en bedre opplevelse og for til kvalitetskontroll og valideringsfunksjoner. Ingen personlig informasjon blir lagret i informasjonskapslene vi bruker.

Enhetskoder gir hver datamaskin en unik identifikator som identifiserer og sporer datamaskinen. Hverken våre kunder, samarbeidspartnere eller QQFS bruker enhetskoder (også kjent som maskin-ID eller digitalt fingeravtrykk) til å samle inn personlig informasjon eller spore nettaktivitetene til datamaskinbrukerne.  Vi bruker teknologien til å hjelpe kundene våre å oppnå helhetlige resultater av undersøkelsene. Teknologien analyserer informasjon og data fra nettleseren på din datamaskin og fra andre offentlig tilgjengelige datapunkter, bl.a. de tekniske innstillingene på datamaskinen din, egenskapene til datamaskinen og din IP-adresse. Disse dataene blir brukt til å skape en unik enhetskode for datamaskinen. Denne unike enhetskoden er en alfanumerisk ID som vi lagrer. Vi lagrer ikke informasjonen som denne teknologien analyserer for å opprette den unike enhetskoden.  Teknologien påvirker ikke din bruk av eller kontroll over datamaskinen og endrer ikke innstillingene på eller funksjonaliteten til din datamaskin.

For å hjelpe kundene våre å beskytte og sikre integriteten til undersøkelsesresultater, kan det hende at vi:

a. lenker eller knytter din unike enhetskode til deg og annen informasjon du gir oss;

b. deler din unike enhetskode med våre kunder og med andre utvalgs- eller panelleverandører; og

c. mottar eller skaffer oss en unik enhetskode tilknyttet deg fra en tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, en utvalgs- eller panelleverandører eller en kunde av QQFS.

 

Alle unike enhetskoder tilknyttet en spesifikk person vil bli beskyttet i henhold til denne personvernpolitikken. Vi vil bruke og distribuere teknologien på en profesjonell og etisk måte og i henhold til vår personvernpolitikk, alle erklæringer og/eller informasjon som vårt firma har delt med deg, og alle relevante lover og atferdskodekser.

Dersom vi oppdager eller blir opplyst om noen form for uetisk oppførsel i forbindelse med bruken av teknologien, eller at teknologien brukes på en måte som ikke er forenlig med våre erklæringer og/eller informasjonen fra oss til respondentene, eller på en måte som bryter gjeldene lover og atferdskodekser, vil vi umiddelbart treffe tiltak for å forhindre denne typen uetisk oppførsel og sikre at teknologien håndteres riktig.

 

4. Sikkerhet i forbindelse med personlig informasjon

Vi informerer våre ansatte om våre retningslinjer og prosedyrer i forbindelse med konfidensialitet, sikkerhet og personvern, og vi understreker betydningen av å overholde disse. Våre sikkerhetsprosedyrer er forenlige med generelt aksepterte kommersielle standarder som brukes for å beskytte personlig informasjon.

Vi kan videreformidle personlig informasjon til tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i forbindelse med forskningsrelaterte formål, som databehandling og utbetaling av honorarer. Vi krever at disse bedriftene beskytter all personlig informasjon på en måte som er forenlig med våre bestemmelser og med gjeldende lov. Vi følger generelt aksepterte bransjestandarder for å beskytte all personlig informasjon som deles med oss, både under overføringen og når vi har mottatt den.

 

5. Nøyaktighet av personlig informasjon

QQFS gjør alt som er rimelig mulig for å holde all informasjon under vår besittelse eller kontroll, som blir brukt på kontinuerlig basis, riktig, komplett, oppdatert og relevant, basert på den siste informasjonen som er tilgjengelig for oss. Vi stoler på at du vil hjelpe oss å holde din personlige informasjon riktig, komplett og oppdatert ved å gi ærlige svar på våre spørsmål.

 

6. Tilgang til personlig informasjon

Om du ønsker tilgang til den personlige informasjonen vi har om deg, ber vi deg om å sende en skriftlig forespørsel til e-postadressen eller postadressen nedenfor. Du kan få tilgang til din personlige informasjon og korrigere, endre eller slette det som er unøyaktig, med unntak av i følgende tilfeller:

1. Hvis tilgang til din personlige informasjon kan avsløre personlig informasjon om andre;

2. Hvis offentliggjøringen av informasjonen vil avsløre konfidensiell kommersiell informasjon om QQFSeller våre kunder.

3. Hvis kostnaden av å bevilge tilgang ikke står i proporsjon til risikoene forbundet med ditt personvern i det aktuelle tilfellet.

 

Vi gjør vårt beste for å gi deg den personlige informasjonen du etterspør innen 30 dager etter at vi har mottatt din forespørsel om tilgang. Dersom vi ikke kan oppfylle ditt ønske om tilgang, vil vi sende deg en skriftlig forklaring på hvorfor vi måtte avslå din forespørsel.

 

7. Informasjon om endringer i vår policy

Dersom vi foretar større endringer i denne personvernpolitikken eller vår personvernpraksis, blir det lagt ut et tydelig varsel på denne nettsiden 30 kalenderdager før endringene blir gjennomført, sammen med en beskrivelse av hvilke valg og rettigheter enkeltpersoner har i forbindelse med endringen(e).

For større endringer blir det angitt i innledningen til personvernpolitikken når den sist ble revidert.

 

8. Kontakt oss

Ved spørsmål om denne personvernpolitikken, klager knyttet til praksis eller en forespørsel om tilgang til dine personopplysninger, kan du henvende deg til vårt personvernombud på QQFS via e-post til privacy@qqfs.com eller brev til

QQFS AB
Att: Privacy Officer (personvernombud)
J A Wettergrens gata 5
S-421 30 Västra Frölunda
Sverige

 

Vi behandler alle klager og gjør det vi kan for å finne en løsning på klager vi mener er berettiget. Om nødvendig vil vi endre våre retningslinjer og prosedyrer for å sikre at andre personer ikke opplever det samme problemet.