In your language

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacybeleid

QQFS respecteert de rechten van respondenten

1 We beloven om uw privacy te respecteren en de informatie die u ons verstrekt als vertrouwelijk te behandelen.

2 De informatie die u aan ons verstrekt, zal alleen gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

3 We geven uw persoonlijke informatie niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

4 We zullen nooit proberen u iets te verkopen en we zullen uw persoonlijke gegevens ook nooit verkopen aan iemand anders. Dat is niet ons zakenidee. Wij zijn geen bedrijf dat aan telemarketing of rechtstreekse marketing doet. Wij zijn marktonderzoekers en wij zijn alleen geïnteresseerd in uw mening en gedrag.

5 Uw beslissing om wel of niet aan een onderzoek deel te nemen, bepaalde vragen wel of niet te beantwoorden of om uw medewerking stop te zetten, zal gerespecteerd worden en niet in vraag worden gesteld.

 

Uw privacy is belangrijk voor ons

Marktonderzoek, enquêtes en opinieonderzoek vervullen een belangrijke rol in onze maatschappij. Dankzij dit soort onderzoek kunnen bedrijven en overheden betere beslissingen nemen. Als onderzoeksdeelnemer helpt uw mening bedrijven om nieuwe producten te ontwikkelen, bestaande producten te verbeteren en hun klantenservice te verbeteren. Politieke organisaties en overheden vertrouwen eveneens op marktonderzoek om beleid en wetten en te maken die door de bevolking gevraagd worden of waar de bevolking nood aan heeft.
 
Wanneer u deelneemt aan marktonderzoek uitgevoerd door ons bedrijf, kunt u ervan verzekerd zijn dat we uw privacy respecteren.  Af en toe kan het gebeuren dat we opnieuw contact met u opnemen om uw antwoorden te valideren. We zullen nooit verhullen wie we zijn of wat we doen.
 
We hebben strenge privacynormen ontwikkeld die beschreven worden in ons gedetailleerd privacybeleid. QQFS is lid van ESOMAR, een wereldwijde organisatie die ernaar streeft het marktonderzoek op verschillende markten, onder consumenten en in maatschappijen te verbeteren.
 
ESOMAR stelt beroepsnormen op waar ons bedrijf zich aan houdt, en die tevens uw privacy respecteren.
 
Indien u vragen heeft met betrekking tot de privacy of zich zorgen maakt over uw privacy, neem dan a.u.b. contact op met onze Privacy Officer via e-mail op (privacy@qqfs.com) of telefonisch op het nummer (+46 31 3559000) of per brief op het volgende adres (QQFS AB, Att: Privacy Officer, J A Wettergrens Gata 5, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden).

 

Privacybeleid

1. De informatie die we verzamelen
Wanneer QQFS onderzoek uitvoert, vermelden onze uitnodigingen en vragenlijsten duidelijk dat ze van ons afkomstig zijn. Verder wordt er ook toegelicht waarom we contact opnemen met u.
 
Wanneer we contact opnemen met u, doen we dat meestal met één van de volgende bedoelingen:
1. Om u uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek;
2. Om een marktonderzoeksinterview af te nemen van u;
3. Om de antwoorden die u een recent door ons uitgevoerd onderzoek heeft gegeven, te valideren.
4. Om na te gaan of uw persoonlijke informatie die we in ons bestand hebben, nog correct is en om ze indien nodig bij te werken.

 

Verder kan het ook gebeuren dat we contact met u opnemen om één van de volgende redenen:

1. Om u informatie te verstrekken over de vergoeding;
2. Om u om toestemming te vragen uw persoonlijke informatie te gebruiken voor een doeleinde waarvan u niet op de hoogte was toen we uw persoonlijke informatie de eerste keer verzameld hebben.
3. Om na te gaan of uw persoonlijke informatie die we in ons bestand hebben, nog correct is en om ze indien nodig bij te werken.

 

Wanneer u deelneemt aan ons onderzoek, is het mogelijk dat we u om uw persoonlijke mening vragen, evenals om demografische informatie zoals uw leeftijd en de samenstelling van uw gezin. U heeft het recht om te weigeren bepaalde vragen te beantwoorden of om op elk gewenst moment uw deelname aan een onderzoek stop te zetten. Indien u zich heeft aangemeld bij ons internetonderzoekspaneel, kunt u uw medewerking op elk gewenst opzeggen door ons te bellen op +46 31 355 90 00 of door een e-mail te sturen naar unsubscribe@qqfs.com.
 
We nodigen nooit doelbewust kinderen of jongeren onder de 16 jaar uit om deel te nemen aan onze onderzoeken zonder de nodige maatregelen te nemen om ons te verzekeren van de toestemming van de ouders.

 

2 Vertrouwelijkheid van antwoorden en contactinformatie

We combineren de antwoorden die u in een bepaald onderzoek geeft, met de antwoorden van alle anderen die deelnemen en we rapporteren deze samengestelde antwoorden aan de klant die de opdracht heeft gegeven voor het onderzoek. We zullen nooit doelbewust uw individuele antwoorden doorgeven, met uitzondering van de hieronder beschreven gevallen.
 
Uw antwoorden kunnen verzameld, opgeslagen of verwerkt worden door geaffilieerde bedrijven of niet-geaffilieerde dienstverleners, zowel binnen als buiten Zweden. Ze hebben zich er contractueel toe verbonden om alle informatie die ze verzamelen en aan ons onthullen of alle informatie die wij verzamelen en aan hen onthullen, vertrouwelijk te behandelen en ze moeten deze beveiligen met veiligheidsnormen en praktijken die equivalent zijn aan de onze.
 
Naast het feit dat we uw antwoorden vertrouwelijk houden, zullen we nooit doelbewust uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres verkopen, delen, verhuren of op een andere manier doorgeven aan onze klanten, andere marktonderzoeksbedrijjven, rechtstreekse marktonderzoeksbedrijven of iemand anders.

 

De enige uitzonderingen die we maken op het verstrekken van uw persoonlijke informatie of onderzoeksantwoorden aan derden, zijn als volgt:

1. U vraagt of geeft uw toestemming om informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden, en om individuele antwoorden aan derden te geven voor een specifiek doeleinde;
2. In overeenstemming met de ESOMAR-richtlijnen verstrekken we uw antwoorden aan een derde die contractueel gebonden is om de onthulde informatie vertrouwelijk te houden en ze alleen te gebruiken voor onderzoeks- of statistiekdoeleinden;
3. In de uitzonderlijke maar mogelijke omstandigheid dat de informatie verplicht onthuld moet worden als gevolg van juridische of andere overheidsdagvaardingen, bevel(schrift)en of als gevolg van gelijkaardige wettelijke of regelgevende eisen.

 

3 Gebruik van cookies, logbestanden en andere technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website opgeslagen worden op uw computer en die een numeriek gebruikers-ID toegekend krijgen en bepaalde informatie over uw online zoekgedrag opslaan. Onze klanten, geaffilieerde bedrijven en wij maken op de onderzoekspagina's gebruik van cookies om u een betere ervaring te kunnen bieden en om kwaliteitscontrole- en validatiefuncties te kunnen bieden. In het cookie dat wij gebruiken, wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.
 
Apparatuuridentificatietechnologieën kennen een uniek identificatienummer toe aan de computer van een gebruiker om die computer te identificeren en te volgen. Noch onze klanten, geaffilieerde bedrijven of QQFS maken gebruik van apparatuuridenticatie (dit wordt ook wel apparatuur-id of digitale vingerafruk genoemd)  om persoonlijke informatie te verzamelen of om de online-activiteiten van computergebruikers te volgen. We maken gebruik van de technologie om onze klanten te helpen om de integriteit van de onderzoeksresultaten te verzekeren. De technologie analyseert informatie en gegevens die afkomstig zijn uit de webbrowers van uw computer en uit andere openbare gegevenspunten, met inbegrip van bijvoorbeeld de technische instellingen van uw computer, de eigenschappen van uw computer en het IP-adres van uw computer.  Deze gegevens worden gebruikt om een unieke identificatie te creëren die wordt toegekend aan uw computer. De unieke identificatie is een alfanumeriek ID dat we behouden. De informatie die door de technologie geanalyseerd is om de unieke identificatie te creëren, wordt door ons echter niet behouden. De technologie stoort het gebruik van of de controle over uw computer niet en beïnvloedt deze niet en ze verandert, modificeert of wijzigt de instellingen of functionaliteit van uw computer niet.

Om onze klanten te kunnen helpen de integriteit van onderzoeksresultaten te beveiligen en te garanderen, kan het zo zijn dat:

a. we unieke identificatie linken of associëren met u en de informatie die u aan ons heeft verstrekt;
b. we uw unieke identificatie delen met onze klanten en andere respondent- of paneelleveranciers; en
c. we een unieke identificatie die aan u gelinkt is, ontvangen van derden, met inbegrip van en niet beperkt tot een respondent- of paneelleverancier of een klant van QQFS.

 

Alle unieke identificaties die gelinkt zijn aan een specifiek individu worden beveiligd in overeenstemming met dit privacybeleid. We zullen de technologie op een professionele en ethische manier gebruiken en verdelen en in overeenstemming met ons privacybeleid, verklaringen en/of bekendmakingen door ons bedrijf aan u gedaan, evenals in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en codes binnen de industrie.
 
Wanneer we onethisch gedrag in verband met het gebruik van de technologie ontdekken of vaststellen, of horen of ontdekken dat de technologie wordt gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met de verklaringen en/of bekendmakingen door ons gedaan aan respondenten, of inbreuk maakt op de van toepassing zijnde wetgeving en codes, zullen we onmiddellijk actie ondernemen om dergelijk onethisch gedrag te verbieden en de juiste toepassing van de technologie te garanderen. 

 

4 Beveiliging van persoonlijke informatie

Wij zorgen ervoor dat onze werknemers op de hoogte zijn van ons beleid en ons procedures met betrekking tot vertrouwelijkheid, beveiliging en privacy, en we benadrukken hoe belangrijk het is om ze na te leven. Onze beveiligingsprocedures zijn in overeenstemming met de algemeen aanvaarde commerciële normen die gebruikt worden om persoonlijke informatie te beschermen.
 
We kunnen persoonlijke informatie doorgeven aan geaffilieerde of niet-geaffilieerde dienstverleners voor doeleinden die verband houden met onderzoek, zoals gegevensverwerking, evenals voor het uitkeren van vergoedingen. We eisen van deze bedrijven dat ze alle persoonlijke informatie beveiligen op een manier die in overeenstemming is met de maatregelen van ons bedrijf en en met de wettelijke voorschriften. Wij volgen algemeen aanvaarde industrienormen om de persoonlijke informatie die aan ons verstrekt is te beschermen, zowel tijdens het verzenden ervan en als wanneer we ze eenmaal ontvangen hebben.

 

5 Juistheid van persoonlijke informatie

QQFS doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die wij als bedrijf bezitten of controleren, en die op een doorlopende basis wordt gebruikt, correct, compleet, up-to-date en relevant is, en gebaseerd is op de meest recente informatie waarover we beschikken. We vertrouwen op u om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie correct, compleet en up-to-date is door de vragen eerlijk te beantwoorden.

 

6 Toegang tot persoonlijke informatie

Om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over u bezitten, vragen we u om dit schriftelijk te doen en uw aanvraag te sturen naar het e-mailadres of postadres hieronder. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie en deze corrigeren, aanpassen of onjuiste informatie verwijderen, met uitzondering van het volgende:
1. Wanneer het toegang te bieden tot uw persoonlijke informatie er waarschijnlijk toe zou leiden dat persoonlijke informatie over anderen wordt prijsgeven.
2. Wanneer het vrijgeven van de informatie de commerciële informatie van QQFS of zijn klanten zou onthullen.
3. Wanneer de inspanningen of de kosten om toegang te verlenen niet in verhouding zouden staan tot de risico´s voor uw privacy in de desbetreffende kwestie.

 

We zullen ernaar streven u de gevraagde persoonlijke informatie te verstrekken binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek om toegang. Indien we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, ontvangt u van ons een schriftelijke verklaring waarom we gedwongen waren uw aanvraag tot toegang te weigeren.

 

7 Aankondiging van materiële wijzigingen van dit beleid

Indien we een materiële wijziging aanbrengen in dit beleid of in onze privacypraktijken, zullen we dit 30 dagen voor de materiële wijziging geïmplementeerd wordt. op een opvallende plaats bekendmaken op deze site en zullen we beschrijven hoe individuen de van toepassing zijnde keuze(s) kunnen maken.
 
Na het implementeren van een materiële wijziging zullen we in de inleiding van dit beleid aangeven wanneer het beleid voor het laatst werd herzien.

 

8 Hoe contact me ons opnemen

Vragen met betrekking tot dit beleid, klachten over onze praktijken en vragen om toegang moeten naar QQFS Privacy Officer gestuurd worden via e-mail op privacy@qqfs.com of per brief naar
 
QQFS AB
Att: Privacy Officer
J A Wettergrens gata 5
421 30 Västra Frölunda
Zweden
 
We zullen alle klachten onderzoeken en de klachten die als terecht beschouwd worden, proberen op te lossen. Indien nodig zullen we ons beleid en onze procedures aanpassen om ons ervan te vergewissen dat anderen niet hetzelfde probleem ervaren.