In your language

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatlivspolitik

QQFS respekterer deltagernes rettigheder

1 Vi lover at beskytte dit privatliv og behandle de oplysninger, som du giver os, fortroligt.

2 De oplysninger, som du giver os, vil kun blive anvendt til undersøgelsesformål.

3 Vi vil ikke videregive dine personlige oplysninger til nogen tredjepart uden dit samtykke.

4 Vi vil aldrig forsøge at sælge dig noget, og vi vil aldrig sælge dine personlige oplysninger til tredjepart. Det er ikke vores arbejdsområde. Vores virksomhed arbejder ikke med telemarketing eller direkte markedsføring. Vi arbejder med markedsundersøgelser og er kun interesserede i dine meninger og din adfærd.

5 Dine beslutninger vedrørende deltagelse i en undersøgelse, besvarelse af bestemte spørgsmål eller afslutning af din deltagelse vil blive respekteret, uden at stille spørgsmål.

 

At beskytte dit privatliv er vigtigt for os

Markeds-, spørge- og opinionsundersøgelser opfylder en vigtig funktion i samfundet. Resultaterne fra spørgeundersøgelser hjælper virksomheder og myndigheder med at træffe bedre beslutninger. Som deltager i en spørgeundersøgelse kan dine meninger bidrage til udvikling af nye produkter og tjenester samt til at forbedre nuværende produkter og kundeservices. Politiske organisationer og regeringsorganer sætter også deres lid til spørgeundersøgelser for at implementere love og politikker, som offentligheden ønsker eller behøver.

Når du deltager i en undersøgelse, som gennemføres af vores virksomhed, kan du være sikker på, at vi vil beskytte dit privatliv. I enkelte tilfælde kan vi have behov for at genkontakte dig for at validere dine svar. Vi vil aldrig give et misvisende billede af os selv eller det, vi laver.

Vi har udviklet strenge standarder for databeskyttelse, som er angivet i vores detaljerede privatlivspolitik. QQFS er medlem af ESOMAR, en verdensomspændende organisation, som bl.a. arbejder for at sikre god praksis i markedsundersøgelser.

ESOMAR sætter professionelle standarder, som vores virksomhed følger, og som bidrager til at beskytte dit privatliv.

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer vedrørende databeskyttelse, bedes du kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder (Privacy Officer) via e-mail på (privacy@qqfs.com), pr. telefon på (0046 313559000) eller ved at sende os et brev (QQFS AB, Att: Privacy Officer, J A Wettergrens Gata 5, 421 30 Västra Frölunda, Sverige).

 

Privatlivspolitik

1. Lidt om hvordan vi indsamler information

Når QQFS gennemfører en undersøgelse, fremgår det tydeligt af vores invitationer og spørgeskemaer, hvem vi er, og med hvilke(t) formål vi kontakter dig.

 

Normalt kontakter vi dig af en af følgende grunde:

1. For at invitere dig til at deltage i en af vores undersøgelser;

2. For at gennemføre et interview med dig;

3. For at validere de svar, du har angivet i en af vores seneste spørgeundersøgelser;

4. For at opdatere og sikre at vores registrerede personlige oplysninger om dig er korrekte.

 

Nogle gange kan vi have behov for at kontakte dig med et af følgende formål:

1. For at give dig oplysninger om dit vederlag.

2. For at bede om din tilladelse til at anvende dine personlige oplysninger til et formål, som vi ikke har forklaret for dig, da vi først indhentede dine personlige oplysninger.

3. For at opdatere og sikre at vores registrerede personlige oplysninger om dig er korrekte.

 

Når du deltager i vores undersøgelser, kan det ske, at vi beder dig om dine personlige meninger såvel som demografisk information, såsom din alder og sammensætningen af din husstand. Du har ret til at afvise at svare på bestemte spørgsmål eller afslutte din deltagelse i en undersøgelse når som helst, hvis du ønsker dette. Hvis du deltager i vores panel for internetbaserede undersøgelser, har du ret til at opsige dit medlemskab når som helst ved at ringe til +46 31 355 90 00 eller ved at sende en e-mail til unsubscribe@qqfs.com.

Vi inviterer aldrig bevidst børn under 16 år til at deltage i vores undersøgelser uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver.

 

2. Fortrolighed vedrørende svar i spørgeundersøgelse og kontaktinformation

Dine svar i en given undersøgelse sammenføjes med alle andre deltageres svar og rapporteres kun til kunden, som har bestilt undersøgelsen, i sammenstillet form. Vi vil aldrig bevidst rapportere dine svar individuelt, undtagen som beskrevet nedenfor:

Dine svar i undersøgelsen kan blive indsamlet, opbevaret eller behandlet af vores samarbejdspartnere eller andre leverandører af tjenester, både inden for og uden for Sverige. De er kontraktligt bundet til at behandle al information, som de indsamler og videregiver til os, eller som vi indsamler og videregiver til dem, fortroligt og er forpligtet til at beskytte den med sikkerhedsstandarder og metoder, som svarer til vores egne.

Foruden at behandle dine svar fortroligt, vil vi aldrig sælge, dele med tredjepart, udleje eller på anden måde bevidst overføre dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse til vores kunder, andre markedsanalysevirksomheder, virksomheder, der arbejder med direkte markedsføring, eller nogen andre.

 

De eneste undtagelser, hvor vi kan oplyse dine personlige oplysninger eller svar i en undersøgelse til tredjepart, er som følger:

1. Du beder om eller giver dit samtykke til at dele oplysninger, som kan identificere dig, samt dine individuelle svar med tredjepart med et specificeret formål;

2. I overensstemmelse med ESOMARs retningslinjer giver vi dine svar til en tredjepart, som er kontraktligt bundet til at behandle den oplyste information fortroligt og kun anvende den til undersøgelses- eller statistiske formål;

3. I de sjældne, men mulige tilfælde, hvor informationen er underlagt oplysningspligt i henhold til stævninger eller andre officielle indkaldelser, retskendelser, afgørelser eller i henhold til lignende juridiske eller regulatoriske krav.

 

3. Brug af cookies, logfiler og andre teknologier

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer via en webside, som tildeler et numerisk bruger-id og gemmer bestemt information om din søgning på internettet. Vores kunder, samarbejdspartnere og vi anvender cookies på siderne med spørgeundersøgelser til at hjælpe os med at give dig en bedre oplevelse og levere kvalitetskontrol- og valideringsfunktioner. Ingen personlige oplysninger gemmes på nogen af de cookies, som vi benytter os af.

Teknologi til enhedsidentifikation tildeler et entydigt id til en brugers computer for at identificere og spore computeren. Hverken vores kunder, samarbejdspartnere eller QQFS anvender teknologi til enhedsidentifikation (også kaldet computer-id eller digitale fingeraftryk) til at indsamle personlige oplysninger eller spore computerbrugeres onlineaktiviteter. Vi anvender teknologien til at hjælpe vores kunder med at sikre undersøgelsesresultaternes integritet. Teknologien analyserer information og data, som hentes fra din computers webbrowser og fra andre offentligt tilgængelige datapunkter, inklusive f.eks. din computers tekniske indstillinger, din computers egenskaber og din computers IP-adresse. Disse oplysninger anvendes til at skabe et entydigt id for din computer. Det entydige id er et alfanumerisk id, som vi opbevarer. Vi opbevarer ikke den information, som analyseres af teknologien for at skabe det entydige id. Teknologien afbryder eller forstyrrer ikke din brug eller kontrol af din computer, og den hverken påvirker eller ændrer indstillingerne eller funktionaliteten hos din computer.

I vores bestræbelser på at hjælpe kunder med at beskytte og sikre integriteten af undersøgelsesresultaterne, kan vi:

a. knytte eller koble dit entydige id til dig og den information, du giver os;

b. dele dit entydige id med vores kunder og med andre leverandører af kontaktlister; og

c. modtage eller indhente et entydigt id fra en tredjepart, inklusive men ikke begrænset til en leverandør af kontaktlister eller en af QQFS' kunder.

 

Alle entydige id'er, som er knyttet til specifikke enkeltpersoner, vil blive beskyttet i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Vi anvender og distribuerer denne teknologi på en professionel og etisk måde og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, al den information som QQFS har givet dig, samt gældende lovgivning og relevante branchekodekser.

I tilfælde af, at vi opdager eller hører om uetisk adfærd i forbindelse med brugen af denne teknologi, eller at teknologien anvendes på en måde, som ikke stemmer overens med den information, vi har givet deltagere, eller på en måde, som strider mod gældende love og regler, vil vi øjeblikkelig skride til handling for at forhindre sådan uetisk adfærd og sikre en korrekt administration af teknologien.

 

4. Sikkerhed vedrørende personlige oplysninger

Vi informerer vores medarbejdere om vores politikker og procedurer omkring fortrolighed, sikkerhed og databeskyttelse, og vi betoner vigtigheden af at følge dem. Vores sikkerhedsprocedurer stemmer overens med almindeligt anerkendte kommercielle standarder, som anvendes til at beskytte personlige oplysninger.

Vi kan overføre personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre leverandører af tjenester til undersøgelsesrelaterede formål, som f.eks. databearbejdning og udbetaling af vederlag. Vi kræver, at disse virksomheder beskytter alle personlige oplysninger på en måde, som er i overensstemmelse med vores virksomheds foranstaltninger og med gældende lovgivning. Vi følger alment accepterede branchestandarder til at beskytte de personlige oplysninger, der deles med os, både når de sendes til os, og når vi modtager dem.

 

5. Rigtigheden af personlige oplysninger

QQFS gør en rimelig indsats for at holde personlige oplysninger, som vi besidder eller kontrollerer, som anvendes løbende, korrekte, fuldstændige, opdaterede og relevante, baseret på de mest aktuelle oplysninger, som er tilgængelige for os. Vi er afhængige af din hjælp med hensyn til at holde dine personlige oplysninger korrekte, fuldstændige og opdaterede gennem ærligt at besvare vores spørgsmål.

 

6. Adgang til personoplysninger

For at få adgang til dine personlige oplysninger, som findes lagret hos os, kræves det, at du skriftligt anmoder om dette ved at skrive til e-mailadressen eller postadressen, som er vist nedenfor. Du kan få adgang til dine personlige oplysninger for at rette, ændre eller slette de oplysninger, som er ukorrekte, undtagen i følgende tilfælde:

1. Hvis det indebærer, at adgangen til dine personlige oplysninger sandsynligvis vil kunne afsløre andres personlige oplysninger.

2. Hvis adgang til oplysningerne vil afsløre fortrolig information om QQFS' eller dets kunders forretningsvirksomhed.

3. Hvis byrden eller udgiften ved at give adgang vil være disproportioneret i forhold til risiciene for dit privatliv i det aktuelle tilfælde.

 

Vi vil tilstræbe at give adgang til de personlige oplysninger, du har anmodet om, inden for 30 dage fra vi har modtaget din anmodning. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, vil vi give dig en skriftlig forklaring på, hvorfor vi har været nødt til at nægte dig adgang til oplysningerne.

 

7. Meddelelse om væsentlige ændringer til denne politik

Hvis vi gennemfører en væsentlig ændring til denne politik eller vores privatlivsprocedurer, vil vi publicere en tydelig meddelelse på denne side i 30 kalenderdage, inden ændringen implementeres, samt beskrive hvilke valgmuligheder, som findes for den enkelte.

Efter at ændringen er blevet implementeret, vil vi registrere i indledningen til denne politik, hvornår politikken senest er blevet opdateret.

 

8. Sådan kan du kontakte os

Spørgsmål vedrørende denne politik, klagemål, som handler om den måde, vi arbejder på og adgang til personlige oplysninger, skal sendes til QQFS' databeskyttelsesmedarbejder (Privacy Officer) via e-mail til privacy@qqfs.com eller pr. brev til

QQFS AB
Att: Privacy Officer
J A Wettergrens gata 5
421 30 Västra Frölunda
Sverige

 

Alle klagemål vil blive undersøgt, og vi vil forsøge at imødekomme dem, som vi anser for at være berettigede. Hvis det er nødvendigt, vil vi ændre vores politikker og procedurer for at sikre, at andre ikke oplever det samme problem.